Методическая работа

План работы по темам самообразования в 2021/2022 учебном году

15.11.2021

ЗАЦВЯРДЖАЮ

Дырэктар Дзяржаўнай установы адукацыі

«Дукорскі навучальна-педагагічны комплекс

дзіцячы сад – сярэдняя школа»

______________В.А.Мацуганава

                    

План работы педагагічных работнікаў

Дзяржаўнай установы адукацыі «Дукорскі навучальна-педагагічны комплекс

дзіцячы сад – сярэдняя школа»

па тэмах самаадукацыі ў 2021/2022 навучальным годзе

 

№ п/п

Прозвішча, імя, імя па бацьку педагога

Займаемая пасада, прадмет

Тэма па самаадукацыі

Год работы на тэмай

Год пачатку над тэмай

Дзейнасць па рэалізацыі тэмы

1.

Абразоўская І.У.

Выхавальнікр/групы

Развіццё звязнай мовы дзяцей дашкольнага ўзросту (у зносінах, гульнях)

3

2019

Адкрыты занятак

2.

Гацман С.М.

Настаўнік рускай мовы

Использование активных методов обучения на уроках русского языка как средство формирования лингвистической компетенции учащихся

 

1

2021

Апісанне вопыту

 

3.

Гумінская С.П.

Настаўнік хіміі і біялогіі

Метад праектаў як спосаб актывізацыі пазнавальнай дзейнасці на ўроках хіміі

 

2

2020

Апісанне вопыту

 

4.

Гур’янава М.У.

Настаўнік гісторыі, грамадазнаўства, мастацтва

Формы проблемного обучения на уроках искусства

1

2021

Адкрытыя заняткі

5.

Ермак Д.І.

Настаўнік англійскай мовы

Навучанне лексіцы англійскай мовы на першай і другой ступенях агульнай сярэдняй адукацыі

3

2019

Апісанне вопыту

6.

Зарэцкая А.А.

Настаўнік англійскай мовы

Выкарыстанне тэхнічных сродкаў на занятках англійскай мовы

1

2021

Адкрытыя заняткі

7.

Калашнік А.П.

Выхавальнік р/групы

Создание психологически компортной обстановки в группе дошкольного учреждения

1

2021

Адкрытыя заняткі

8.

Кротава К.Ю.

Настаўнік пачатковых класаў

Гульня як важны сродак выхавання малодшых школьникаў

3

2019

Апісанне вопыту

 

9.

Крукоўская Н.К.

Настаўнік беларускай мовы і літаратуры

Выкарыстанне мнемонік пры навучанні беларускай мове

 

1

2021

Абагульненне вопыту

10.

Крылова М.І.

Настаўнік пачатковых класаў

Фарміраванне арфаграфічных навыкаў на уроках у пачатковай школе

2

2020

Апісанне вопыту

11.

Мазанік А.С.

Намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце

Настаўнік матэматыкі

Актыўная ацэнка на уроках матэматыкі: артыентацыя на вынік

 

2

2020

Апісанне вопыту

 

12.

Мацуганава В.А.

Дырэктар школы.

Настаўнік матэматыкі

Роль рознаўзроўневых заданняў у павышэнні якасці навучання

 

1

2021

 

Апісанне вопыту, выступленне на педсавеце

13.

Мотуз Л.С.

Настаўнік пачатковых класаў

Выкарыстнне дыдактычных гульняў на ўроках беларускай мовы і літаратуры для развіцця памяці і ўяўленняў вучняў пачатковай школы

2

2020

Апісанне вопыту

 

14.

Палаш Святлана Мікалаеўна

Настаўнік працоўнага навучання

Выхаваўчы аспект урокаў працоўнага навучання

 

1

2021

Апісанне вопыту

 

15.

Сіротка І.Э.

Настаўнік пачатковых класаў

Работа з тэкстам як сродак выхавання духоўна-маральнай асобы на вучэбных занятках па беларускай літаратуры на першай ступені агульнай сярэдняй адукацыі

3

2019

Апісанне вопыту,  адкрыты ўрок 

16.

Сталярова А.Б.

Настаўнік інфарматыкі

Развитие мотивации на уроках как средство повышения уровня обученности учащихся

2

2020

Апісанне вопыту

17.

Сушкевіч І.М.

Педагог сацыяльны, педагог-псіхолаг

Арт-терапия как метод психологического сопровождения участников образовательного процесса

1

2021

Апісанне вопыту

18.

Трапашка А.Р.

Выхавальнік р/групы

Развіццё творчых здольнасцей у дзяцей дашкольнага ўзросту

3

2019

Апісанне вопыту

19.

Шуцько Т.В.

Настаўнік фізікі

Актывізацыя пазнавальнай дзейнасці навучэнцаў пры дапамозе фізічнага эксперымента

1

2020

Апісанне вопыту

 

свернуть

Адзіная метадычная тэма школы

20.09.2021

«Удасканаленне прафесійнай кампетэнтнасці настаўнікаў па выкарыстанні тэхналогіі візуалізацыі вучэбнай інфармацыі ў сучасным адукацыйным працэсе».

 

Мэта: аказанне дапамогі педагагічным работнікам у павышэнні ўзроўню іх тэарэтычнай і практычнай падрыхтоўкі, садзейнічанне ў засваенні і ўкараненні ў адукацыйны працэс эфектыўнага педагагічнага вопыту, сучасных адукацыйных тэхналогій праз:

 

 • інфармаванне педагагічных работнікаў аб нарматыўна-прававым, навукова-метадычным забеспячэнні адукацыйнага працэса па вучэбных прадметах, навінках педагагічнай літаратуры;
 • ўдасканаленне адукацыйнага працэсу па вучэбных прадметах з улікам вынікаў рэспубліканскіх кантрольных работ па вучэбных прадметах;
 • актуалізацыя і паглыбленне ведаў настаўнікаў пра сучасныя тэхналогіі навучання, удасканаленне методыкі выкладання вучэбных прадметаў, авалоданне здароўезберагальнымі адукацыйнымі тэхналогіямі;
 • ўключэнне настаўнікаў у дзейнасць па засваенні і рэалізацыі ў адукацыйнай практыцы тэхналогіі візуалізацыі вучэбнай інфармацыі, якая спрыяе асэнсаванаму засваенню вучнямі вучэбнага матэрыялу;
 • засваенне настаўнікамі спосабаў арганізацыі навучання з шырокім выкарыстаннем сучасных сродкаў візуалізацыі, камунікацыі, анлайн ўзаемадзеяння, дыстанцыйнага навучання і адукацыйных Інтэрнет-рэсурсаў;
 • азнаямленне педагогаў з магчымасцямі выкарыстання матэрыялаў адзінага інфармацыйна-адукацыйнага рэсурсу ў адукацыйным працэсе;
 • ўдасканаленне методыкі і павышэнне эфектыўнасці правядзення ўсіх відаў навучальных і факультатыўных заняткаў;
 • аказанне кансультацыйнай дапамогі педагогам па арганізацыйна-метадычных, псіхолага-педагагічных пытаннях;
 • метадычнае суправаджэнне росту прафесійнай кампетэнтнасці педагогаў і іх паспяховай атэстацыі.

 

 

свернуть

Структура метадычнай сеткі

20.09.2021

График работы методической службы управления по образованию, спорту и туризму Пуховичского районного исполнительного комитета  в 2021/2022 учебном году (I полугодие)

20.09.2021

Напоминаем!

Дни проведения методических объединений педагогов района

распределяются следующим образом:

 

№ п/п

Дни недели

Категория педагогов

1.

Понедельник

- учителя русского языка и литературы

- учителя иностранного языка

2.

Вторник

- заместители директоров по учебной, учебно-воспитательной работе

- молодые специалисты

- учителя белорусского языка и литературы

- учителя биологии

- воспитатели старших групп

- воспитатели средних групп

- воспитатели младших  групп

3.

Среда

- директора школ

- учителя истории

- учителя географии

- учителя химии

- учителя начальных классов

- учителя-дефектологи

- школьные библиотекари

- педагоги, преподающие факультатив “Основы православной культуры”

4.

Четверг

- заместители директоров по воспитательной работе

- воспитатели ГПД

- педагоги-организаторы

- руководители МО классных руководителей

- учителя математики

- учителя информатики

- учителя изобразительного искусства и учителя музыки

- заведующие ДУ

- заместители заведующих ДУ

- педагоги дополнительного образования

5.

Пятница

- учителя физики

- учителя физической культуры и здоровья

- учителя трудового обучения

- учителя допризывной подготовки

- педагоги-психологи, педагоги социальные

- музыкальные руководители ДУ

- руководители физического воспитания ДУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления по образованию, спорту и туризму

_____________А.В.Скорая

«__»  ____________ 2021 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График работы

методической службы

управления по образованию, спорту и туризму

Пуховичского районного исполнительного комитета  в 2021/2022 учебном году

(I полугодие)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Методические школы

п/п

Тематика заседания

Дата, место проведения

Руководитель

Ответствен-ный

1.

Школа молодого специалиста «Диалог» (первый год обучения)

 

1 занятие: «Нормативное правовое обеспечение образовательного процесса в общеобразовательном учреждении»

21.09.2021

ГУДО «ЦТДиМ «Світанак»

Лагун А.М.

 

 

Римашевская Е.В.

 

2 занятие: «Требования к современному уроку. Работа с документами»

19.10.2021

ГУО «Марьиногорский УПК детский сад средняя школа»

Лагун А.М.

Римашевская Е.В.

 

3 занятие: «Основные этапы урока и их роль в достижении целей. Целесообразность использования последовательности методов и приемов на уроке»

07.12.2021

ГУО «Марьиногорский УПК детский сад средняя школа»

Лагун А.М.

Римашевская Е.В.

 

2.

Школа молодого специалиста «Диалог» (второй год обучения)

 

Флеш-семинар «Организация работы с одарёнными и высокомотивированными учащимися на уроках и во внеурочной деятельности»

12.10.2021

ГУО «СШ №1

п. Дружный»

Аганская С.А.

Римашевская Е.В.

 

 

Профильное обучение и профессиональная подготовка как средство формирования конкурентоспособности выпускника школы (презентация эффективного педагогического опыта)

14.12.2021

ГУО «СШ №1

п. Дружный»

Аганская С.А.

Римашевская Е.В.

 

3.

Школа библиотекаря-неспециалиста

 

Основные направления деятельности библиотеки учреждения образования по обеспечению образовательного процесса в 2021/2022 учебном году

08.09.2021

ГУО «Средняя школа №2 г. М.Горка»

Скавыш Т.П.

Волосюк Т.В.

 

 

Организация работы школьной библиотеки по формированию и редактированию основного и учебного фондов

10.11.2021

ГУО «Средняя школа №2 г. М.Горка»

Скавыш Т.П.

Волосюк Т.В.

 

4.

Школа начинающего заместителя директора по учебной работе

 

Нормативное правовое обеспечение и планирование деятельности заместителя директора по учебной работе

26.10.2021

ГУО «Марьиногорский УПК детский сад-средняя школа»

Кандратеня Н.В.

Римашевская Е.В.

 

 

 

 

Сопровождение самообразовательной деятельности и процесса аттестации педагогов как одно из условий их профессионального роста

21.12.2021

ГУО «Средняя школа №2 г. М.Горка»

Кандратеня Н.В.

Римашевская Е.В.

 

5.

Школа начинающего заместителя директора по воспитательной работе

 

Семинар-практикум «Профилактическая работа в учреждении образования, ведение документации

21.10.2021

ГУО «Средняя школа №3 г.Марьина Горка»

Тужикова Л.И.

Римашевская Е.В.

 

Квест «Организация психолого- педагогического просвещения родителей, модели взаимоотношений с семьей»

16.12.2021

ГУО «Средняя школа №3 г.Марьина Горка»

Тужикова Л.И.

Римашевская Е.В.

 

6.

Школа резерва руководящих кадров

 

 

Современные подходы к организации и проведению педагогического совета

10.11.2021

ГУО «Марьиногорский УПК детский сад-средняя школа»

Римашевская Е.В.

Римашевская Е.В.

 

 

Формирование управленческих компетенций современного руководителя, заместителя

08.12.2021

ГУО «Марьиногорский УПК детский сад-средняя школа»

Римашевская Е.В.

Римашевская Е.В.

 

7.

Школа начинающего руководителя военно-патриотического воспитания

 

 

Нормативное правовое и научно-методическое обеспечение образовательного процесса по допризывной и медицинской подготовке в 2021/2022 учебном году

17.09.2021

ГУО «Средняя школа №2 г.Марьина Горка»

Ткачук Л.П.

Ткачук Л.П.

 

 

Повышение эффективности учебно-познавательной деятельности обучающихся посредством визуализации учебной информации по допризывной

10.12.2021

ГУО «Средняя школа №3 г.Марьина Горка»

Ткачук Л.П.

 

 

Ткачук Л.П.

 

 

               

 

 1. Совещания

п/п

Категория педагогических работников/

тематика МО

Дата, место проведения МО

Ответственный

1.

Тематический семинар «Методическое сопровождение организации образовательного процесса в 2021/2022 учебном году» (в дистанционной форме)

на базе своих учреждений образования

Волкович Ю.А.

2.

Круглый стол для заместителей директоров учреждений образования и председателей аттестационных комиссия «Современные подходы к организации и проведению аттестации педагогических работников»

28.09.2021

ГУО «Средняя школа №2 г.Марьина Горка»

Римашевская Е.В.

Чернецова Н.В.

3.

Диалоговая площадка «Организация работы с высокомотивированными учащимися» (заместители директора по учебной, учебно-воспитательной работе)

05.10.2021

ГУО «Средняя школа №1 г.Марьина Горка»

Римашевская Е.В.

Данилович Ж.В.

Лагун А.М.

4.

Семинар «Организация профессионального и профильного обучения в учреждении общего среднего образования»

(заместители директора по учебной, учебно-воспитательной работе)

16.11.2021

ГУО «Средняя школа №4 г.Марьина Горка»

Римашевская Е.В.

Савченко Е.В.

 

 1. Предметные методические объединения

п/п

Категория педагогических работников/

тематика МО

Дата, место проведения МО

Руководитель МО

Ответствен-ный

 

Учителя белорусского языка и литературы

ИМС «Особенности организации образовательного процесса в учреждениях общего среднего образования в 2021/2022 учебном году при изучении предмета «Белорусский язык», «Белорусская литература»

24.08.2021

ГУО «Средняя школа №2 г.Марьина Горка»

Боровик И.Н.

Волкович Ю.А.

Творческая мастерская «Урок-роздум як форма правядзення ўрока літаратуры ў старэйшых класах»

23.11.2021

ГУО «Шацкая средняя школа»

Боровик И.Н.

Римашевская Е.В.

 

Учителя русского языка и литературы

ИМС «Нормативное правовое и учебно-методическое обеспечение преподавания русского языка и литературы в 2021/2022 учебном

году»

24.08.2021

ГУО «Средняя школа №3 г.Марьина Горка»

Подрез Е.Н.

Волкович Ю.А.

Воспитательный потенциал уроков русского языка и

литературы

 

22.11.2021

ГУО «Блужский УПК детский сад-базовая школа им. Н. Чепика»

Подрез Е.Н.

Римашевская Е.В.

 

Учителя английского языка

ИМС «Особенности организации образовательного процесса по иностранным языкам в 2021/2022 учебном году»

26.08.2021

ГУО «Средняя школа №2 г.Марьина Горка»

Медведева Ю.В.

Волкович Ю.А.

Формирование иноязычной коммуникативной компетенции учащихся с помощью техник визуализации

06.12.2021

ГУО «Марьиногорская гимназия»

Медведева Ю.В.

Римашевская Е.В.

 

Учителя немецкого языка

Использования современных технологий визуализации в образовательном процессе по немецкому языку в 2021/2022 учебном году

26.08.2021

ГУО «Марьиногорская гимназия»

Горошко Т.Н.

Волкович Ю.А.

Повышение мотивации к изучению иностранного языка при работе над песнями

25.10.2021

ГУО «Марьиногорская гимназия»

Горошко Т.Н.

Римашевская Е.В.

 

Учителя истории

Особенности организации образовательного процесса по предметам историко-обществоведческого цикла в 2021/2022 учебном году

24.08.2021

ГУО «Марьиногорская гимназия»

Лапицкая В.Ю.

Волкович Ю.А.

Моделирование современного урока истории с использованием современных методов и средств визуализации информации

24.11.2021

ГУО «Марьиногорская гимназия»

Лапицкая В.Ю.

Римашевская Е.В.

 

Учителя географии

Нормативное правовое и научно-методическое обеспечение образовательного процесса по учебному предмету «География» в 2021/2022 учебном году

26.08.2021

ГУО «Средняя школа №2 г.Марьина Горка»

Шашок Е.Г.

Волкович Ю.А.

Визуализация учебной информации в образовательном процессе по географии

24.11.2021

ГУО «Свислочская   средняя школа им. А.Г. Червякова»

Шашок Е.Г.

Римашевская Е.В.

 

Учителя математики

Организация и содержание образовательного процесса по математике в 2021/2022 учебном году

26.08.2021

ГУО «Марьиногорский УПК детский сад-средняя школа»

Тригубова Н.В.

Волкович Ю.

Методические особенности использования средств визуализации (опорные конспекты, структурно-логические схемы, интеллект-карты и т.д.) на учебном занятии по математике

18.11.2021

ГУО «Пуховичская средняя школа»

Тригубова Н.В.

Римашевская Е.В.

 

Учителя физики

ИМС «Содержательные и организационно-методические особенности образовательного процесса по физике в 2021/2022 учебном году»

26.08.2021

ГУО «Марьиногорский УПК детский сад-средняя школа»

Рабинкова Ж.Л.

Волкович Ю.А.

Семинар-практикум: «Методические особенности использования средств визуализации на уроках физики и астрономии”

03.12.2021

ГУО «Средняя школа №4 г.Марьина Горка»

Рабинкова Ж.Л.

Римашевская Е.В.

 

Учителя информатики

Нормативное и правовое, научно-методическое обеспечение образовательного процесса по информатике в 2021/2022 учебном году

26.08.2021

ГУО «Марьиногорский УПК детский сад-средняя школа»

Редько Н.А.

Волкович Ю.А.

Использование визуализации учебной информации для активизации учебно-познавательной деятельности учащихся на учебных занятиях по информатике

14.10.2021

ГУО «Средняя школа №2 г.Марьина Горка»

Редько Н.А.

Римашевская Е.В.

 

Учителя химии 

ИМС «Нормативное правовое и учебно-методическое обеспечение преподавания химии в 2021/2022 учебном году»

26.08.2021

ГУО «Средняя школа №2 г.Марьина Горка»

Гуминская С.П.

Волкович Ю.А.

Круглый стол «Визуализация информации в современных учебных пособиях как эффективное средство формирования предметных и метапредметных компетенций учащихся»

17.11.2021

ГУО «Блужский УПК детский сад-базовая школа им.Н.Чепика»

Гуминская С.П.

Римашевская Е.В.

11.

Учителя биологии

Особенности организации образовательного процесса при изучении учебного предмета

«Биология» в 2021/2022 учебном году

26.08.2021

ГУО «Средняя школа №2 г.Марьина Горка»

Давидович Е.Ю.

Волкович Ю.А.

Визуализация информации в современных учебных пособиях по биологии как эффективное средство формирования предметных и метапредметных компетенций учащихся

28.12.2021

 ГУО «Марьиногорский УПК детский сад-средняя школа»

Давидович Е.Ю.

Римашевская Е.В.

12.

Учителя изобразительного искусства, музыки, искусства

ИМС «Организация и содержание образовательного процесса по предметам музыки, искусства и изобразительного искусства в 2021/2022 учебном году»

24.08.2021

«Марьиногорский УПК детский сад-средняя школа»

Драбенок А.В.

Волкович Ю.А.

Экскурсия в Национальный художественный музей  г. Минска

05.11.2021

Национальный художественный музей  г. Минск

Драбенок А.В.

Римашевская Е.В.

13.

Учителя физической культуры и здоровья

Организация образовательного процесса учебного предмета «Физическая культура и здоровье» и физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий с учащимися в учреждениях общего среднего образования в 2021/2022 учебном году

27.08.2021

ГУО «Средняя школа №3 г.Марьина Горка»

Никитин В.В.

Ткачук Л.П.

Подготовка учащихся к участию в республиканской олимпиаде по учебному предмету «Физическая культура и здоровье

15.10.2021

ГУ «ФОЦ «Виктория» Пуховичского района»

Никитин В.В.

Ткачук Л.П.

14.

Учителя трудового обучения (технический и обслуживающий труд)

ИМС «Нормативное правовое и научно-методическое обеспечение образовательного процесса по предмету «Трудовое обучение» в 2021/2022 учебном году»

25.08.2021

ГУО «Средняя школа №4 г.М.Горка»

Кузьменкова Т.А.

Вергеенко И.А.

Волкович Ю.А.

Повышение эффективности

 учебно-познавательной деятельнос

ти обучающихся через визуализацию учебной информации по трудовому обучению

12.11.2021

ГУО «Блужский УПК детский сад-базовая школа»

Кузьменкова Т.А.

Вергеенко И.А.

Римашевская Е.В.

15.

Классные руководители

Духовно- нравственное  воспитание , как  условие  гармоничного  развития   личности  учащегося

14.10.2021

ГУО «Дубровская средняя школа»

Титова Н.А.

Римашевская Е.В.

Взаимодействие семьи  и  учреждения  образования   по  созданию условий  для  гармоничного развития  личности, ее  самореализации   во  всех  видах   деятельности

09.12.2021

ГУО «Свислочская   средняя школа им. А.Г. Червякова»

Титова Н.А.

Римашевская Е.В.

16.

Школьные библиотекари

Основные направления деятельности библиотеки учреждения образования по обеспечению образовательного процесса в 2021/2022 учебном году

02.09.2021

ГУО «Средняя школа №2 г.М.Горка»

Цинская О.А.

Волосюк Т.В.

Новые подходы к оформлению и использованию  краеведческих ресурсов в библиотеке

03.11.2021

ГУО «Марьиногорская гимназия»

Цинская О.А.

Волосюк Т.В.

17.

Учителя-дефектологи учреждений образования

Инструктивно-методическое совещание «Актуальные вопросы в системе специального образования»

26.08.2021

ГУО «Марьиногорский УПК детский сад-средняя школа»

Тищенко Н.И.

Волкович Ю.А.

Горелик О.В.

«Коррекция нарушений письменной речи у учащихся в условиях пункта коррекционно-педагогической помощи (ПКПП)»

10.11.2021

ГУО «Дубровская средняя школа»

Тищенко Н.И.

Римашевская Е.В.

Горелик О.В.

 

Специалисты СППС учреждения образования

18.

Педагоги социальные

ИМС «Организация работы специалистов СППС в 2021/2022 учебном году»

27.08.2021

ГУО «Пуховичский районный СПЦ»

Гулякевич Т.Н.

Римашевская Е.В.

 

Семинар-практикум «Организация работы совета по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в учреждении образования»

19.11.2021

ГУО «Пуховичский районный СПЦ»

Гулякевич Т.Н.

Римашевская Е.В.

 

19.

Педагоги психологи

 

ИМС «Организация работы специалистов СППС в 2021/2022 учебном году»

27.08.2021

ГУО «Пуховичский районный СПЦ»

Сивоконь Е.С.

Римашевская Е.В.

 

 

Преемственность в работе педагога-психолога  детского сада и школы. Адаптация ребенка к школе. Особенности проведения психологических недель в УО

18.11.2021

ГУО «Пуховичский районный СПЦ»

Сивоконь Е.С.

Римашевская Е.В.

 

20.

Воспитатели ГПД

Содержание и организация образовательного процесса общего среднего образования в 2021/2022 учебном году

25.08.2021

«Марьиногорский УПК детский сад-средняя школа»

Тимофеева Е.А.

Волкович Ю.А.

 

Гражданско-патриотическое воспитание младших школьников  в условиях группы продлённого дня

25.11.2021

ГУО «Свислочская средняя школа им. А.Г.Червякова»

Тимофеева Е.А.

Римашевская Е.В.

 

21.

Учителя 1-х классов

ИМС «Нормативное правовое, содержательное, учебно-методическое обеспечение образовательного процесса на I ступени общего среднего образования в 2021/2022 учебном году»

25.08.2021

ГУО «Марьиногорская гимназия»

Аминулина М.Г.

Волкович Ю.А.

Совершенствование ИКТ- компетентности по вопросам использования современных техник визуализации в образовательном процессе, учитывая вопросы методики преподавания учебных предметов на I ступени общего среднего 

03.11.2021

ГУО «Голоцкий УПК детский сад-средняя школа»

Свирепа  О.С.

Римашевская Е.В.

22.

Учителя 2-х классов

Методический диалог «Организация образовательного процесса на I ступени общего среднего образования в 2021/2022 учебном году»

25.08.2021

ГУО «Марьиногорская гимназия»

Соколко Н.С.

Волкович Ю.А.

Осуществление преемственности в контрольно-оценочной деятельности при переходе к 10-балльной системе оценки в III классе

10.11.2021

ГУО «Сутинский УПК детский сад-средняя школа»

Соколко Н.С.

Римашевская Е.В.

23.

Учителя 3-х классов

ИМС «Нормативное правовое, содержательное, учебно-методическое обеспечение образовательного процесса на I ступени общего среднего образования в 2021/2022 учебном году»

25.08.2021

ГУО «Марьиногорская гимназия»

Павловская Н.И.

Волкович Ю.А.

Медиаобразование в практике работы учителя первой ступени общего среднего образования

17.11.2021

ГУО Дубровская средняя школа»

Павловская Н.И.

Римашевская Е.В.

24.

Учителя 4-х классов

ИМС «Нормативное правовое, содержательное, учебно-методическое обеспечение образовательного процесса на I ступени общего среднего образования в 2021/2022 учебном году»

25.08.2021

ГУО «Марьиногорская гимназия»

Жуковская В.М.

Волкович Ю.А.

Совершенствование ИКТ- компетентности по вопросам использования современных техник визуализации в образовательном процессе, учитывая вопросы методики преподавания учебных предметов на I ступени общего среднего

24.11.2021

ГУО «Блонская средняя школа»

Жуковская В.М.

Римашевская Е.В.

25.

Педагоги – организаторы (до 3 лет) «ОРИЕНТИР»

Семинар «Роль и место ОО «БРПО» в деятельности учреждения общего среднего образования»

 

07.10.2021

ГУДО «Центр творчества детей и молодежи «Свитанок»

Коптева Е.М.

Римашевская Е.В.

Семинар с элементами тренинга «Самоуправление. Сбор пионерской дружины: традиции в новом             формате»

02.12.2021

ГУДО «Центр творчества детей и молодежи «Свитанок»

Коптева Е.М.

Римашевская Е.В.

26.

Педагоги – организаторы «ДИАЛОГ»

Инструктивно-методическое совещание «Актуальные направления деятельности общественного объединения «Белорусская республиканская пионерская организация»

27.08.2021

ГУДО «Центр творчества детей и молодежи «Свитанок»

Коптева Е.М.

Римашевская Е.В.

Семинар-практикум «Патриотическое воспитание как направление деятельности пионерской организации по формированию у  подрастающего поколения  гражданского и духовно-нравственного сознания»

11.11.2021

ГУО «Средняя школа №1 п.Дружный»

Коптева Е.М.

Римашевская Е.В.

27.

Районная творческая группа «Основы православной культуры»

Содержание, формы и методы на факультативных занятиях «Основы православной культуры». Система оценивания на уроках.

04.11.2021

Храм Святого А.Невского

Баталева А.В.

Римашевская Е.В.

Духовно-нравственное развитие ребенка – стержень его воспитания

27.12.2021

ГУО «Средняя школа №2 г.М.Горка»

Баталева А.В.

Римашевская Е.В.

Районные методические объединения специалистов учреждений дошкольного образования

1

Заведующие учреждениями дошкольного образования

Роль руководителя учреждения дошкольного образования в осуществлении преемственности с общим средним образованием в сотрудничестве с семьями воспитанников

07.10.2021

ГУО «Ясли-сад № 6   г. Марьина Горка»

 

Сачишина О.Н.

Кепеть Е.Г.

2

Заместители заведующих по основной деятельности

«Мы вместе»

Совершенствование качества образовательного процесса, обеспечение его коррекционной направленности, взаимодействие с учреждением общего среднего образования при работе с детьми с особенностями психофизического развития

14.10.2021

ГУО «Дошкольный центр развития ребенка г. Марьина Горка «Росток»

 

Озолинь Т.И.

Кепеть Е.Г.

3

Воспитатели младших групп

Создание оптимальных условий для успешного развития речи детей в условиях учреждения дошкольного образования

30.11.2021

ГУО «Пуховичский ясли – сад»

Ермольчик Н.Д.

Кепеть Е.Г.

4

Воспитатели средних групп

Формирование основ нравственных представлений воспитанников средствами художественной литературы

16.11.2021

ГУО «Блонский ясли-сад»

 

Ковальская Н.А.

Кепеть Е.Г.

5

Воспитатели старших групп

Определение готовности ребенка к обучению в школе как приоритетное направление  работы психологической службы в образовательных учреждениях

12.10.2021

ГУО «Ясли – сад «Зубренок»

п. Дружный»

 

Гусева Н.А

Кепеть Е.Г.

6

Музыкальные руководители

Музыкальная игра как средство развития музыкальности детей дошкольного возраста

19.11.2021

ГУО  «Блонский ясли-сад»

Лапаник А.В.

Кепеть Е.Г.

7

Руководители физического воспитания

Метод круговой тренировки как эффективная форма занятия по физическому воспитанию

12.11.2021

ГУО «Ясли-сад №6 г.М.Горка»

Воскобович Т.А.

Кепеть Е.Г.

8

Учителя-дефектологи

Формирование навыков правильного употребления предлогов у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи

 

27.10.2020

ГУО «Дошкольный центр развития ребенка г. Марьина Горка «Росток»

Андриенко Л.В.

Кепеть Е.Г.

 

 

 

свернуть

Неделя белорусского языка и литературы

01.03.2021

С 22 по 27 февраля в школе под девизом "Родной язык - модный язык" прошла Неделя белорусского языка и литературы. Участвуя в различных конкурсах, акциях, ребята постарались доказать, что родной язык очень красивый и занимательный. Неделя была насыщена познавательными мероприятиями, которые расширили знания ребят о родном языке, способствовали популяризации языка среди школьников.

Учащиеся 5 класса провели праздник "Говорим и поём на белорусском языке" в этнографическом уголке школы. Ребята участвовали в викторине, обыгрывали фразеологизмы, пели песни и разучивали народные танцы. А самое главное, что пришло осознание, что наши предки многое сделали, чтобы наш язык был признан равным среди других языков мира.

свернуть

Декада педагогического мастерства

31.01.2021

В нашем учреждении образования с 20 по 30 января 2021 года прошла декада педагогического мастерства под девизом "Поиск. Творчество. Мастерство". Воспитательные мероприятия были разной направленности, но все соответствовали возрасту учащихся. Открытие декады началось познавательно викториной "Почему так называются улицы  Дукоры?". Учащиеся 5-6 классов в соревновательной форме познавали историю родной деревни. В 4 классе прошло игровое занятие "Бочка глупостей", где ребята проявили свои лучшие качества рассуждая, воображая и быстро принимая верные решения. В 7 классе ребята окунулись в атмосферу увлечений. Узнали многое об увлечения великих людей и поделились своими. Десятиклассники же заглянули вглубь себя на занятии с элементами диагностики и тренинга "Кто я? Каков я?" Учащихся 5-6 классов собрались за круглым столом, чтобы ещё раз обсудить проблемы подростков и закон. В 1 классе прошёл конкурс чтецов "Мой край родной..." Мальчишки и  девчонки рассказывали стихи, рисовали. Учащиеся 2 класса окунулись в атмосферу добра. Цветик-семицветик позволил попутешествовать по сказкам, пословицам и играм. "В сказочном хороводе" интересно провели время учащиеся 3 класса. Каждому из них пришлось побывать в роли сказочного персонажа. Восьмиклассники на воспитательной мероприятии и с использованием ИТК "100 к 1" показали свои знания, подключив эрудицию и находчивость.

свернуть

Районное методическое объединение учителей белорусского языка и литературы

10.03.2020

Сегодня в нашей школе состоялось районное методическое объединение учителей белорусского языка и литературы. В рамках тематической встречи педагогов Круковская Наталья Константиновна с учащимися школы показала постановку "А зори здесь тихие" по произведению Б.Васильева.

свернуть

Педагогический совет

10.01.2020

9 января прошел педагогический совет на тему "Ученическое самоуправление: от теории к практике". Педагоги школы активно работали по данной теме, разработали план действий по активизации ученического самоуправления в школе, рассмотрели направления и наиболее эффективные формы работы с учениками. Итоги рассмотрения вопроса подводились посредством деловой игры, разработанной заместителем директора по воспитательной работе Светланой Николаевной Палаш.

свернуть

План работы метадычных аб’яднанняў на 2019/2020 навучальны год

02.09.2019

 

ЗАЦВЯРДЖАЮ

Дырэктар дзяржаўнай установы адукацыі

“Дукорскі навучальна-педагагічны комплекс дзіцячы сад-сярэдняя школа”

                   В.А.Мацуганава

30.08.2019

 

План работы метадычных аб’яднанняў

на 2019/2020 навучальны год

МА настаўнікаў-прадметнікаў

1

Жнівень

“Нарматыўнае прававое і вучэбна-метадычнае забеспячэнне адукацыйнага працэсу па прадметах ў 2019/2020 навучальным годзе”

1.1.           Задачы работы МА на 2019/2020 навучальны год

1.2.           Зацвярджэнне палана работы МА і плана курсавой падрыхтоўкі на новы навучальны год

2.1.           Вывучэнне нарматыўных прававых дакументаў і інструктыўна-метадычных пісем Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь да новага вучэбнага года. Прававая прастора школы

2.2.           Абмеркаванне і выбар тэм па самаадукацыі

2.3.           Агляд навінак метадычнай літаратуры і перыядычных выданняў

 

 

 

Кіраўнік МА

2

Кастрычнік

Семінар-практыкум “Сучасны эфектыўны ўрок: метадычная кампетэнцыя настаўніка”

1.1.           Патрабаванні да сучаснага ўрока. Актывізацыя пазнавальнай дзейнасці і фарміраванне ў іх станоўчай матывацыі вывучэння вучэбных прадметаў

1.2.           Псіхалагічныя аспекты правядзення вучэбных заняткаў

1.3.           Рэалізацыя кантрольна-ацэначнай дзейнасці на ўроку

2.              Адкрыты ўрок па тэме пасяджэння

 

 

 

Шуцько Т.В.

 

 

Сушкевіч І.М.

Панюшэнка Н.М.

Гацман С.М.

3

 

Люты

Семінар-панарама “Эфектыўная пазаўрочная дзейнасць настаўніка з вучнямі і іх законнымі прадстаўнікамі: метадычны аспект”

1.1.           Сувязь вучэбных заняткаў і пазаўрочнай дзейнасці

1.2.           Вывучэнне малой Радзімы як частка пазаўрочнай работы

1.3.           Развіццё лінгвакультуралагічнай, культуралагічнай і культуратворчай кампетэнцый вучняў у працэсе пазаўрочнай дзейнасці

2.1.           Адкрытае мерапрыемства па тэме пасяджэння

2.2.           Абмен эфектыўным вопытам арганізацыі і правядзення пазаўрочных мерапрыемстваў па прадметах

 

 

Мазоўка Т.М.

Шуцько Т.В.

Крукоўская Н.К.

 

 

Крукоўская Н.К.

Настаўнікі-прадметнікі

4

Май

“Аналіз работы МА настаўнікаў-прадметнікаў за 2019/2020 навучальны год”

1.1.           Вынікі работы МА настаўнікаў-прадметнікаў за 2019/2020 навучальны год

1.2.           Падвядзенне вынікаў “Скарбонкі творчых педагагічных знаходак” настаўнікаў-прадметнікаў

2.            Творчая справаздача па тэмах самаадукацыі настаўнікаў

 

 

Крукоўская Н.К.

 

Настаўнікі-прадметнікі

Настаўнікі-прадметнікі

 

МА настаўнікаў пачатковых класаў

5

Жнівень

“Арганізацыя адукацыйнага працэсу на І ступені агульнай сярэдняй адукацыі ў 2019/2020 навучальным годзе”

1.1.           Сучаснае нарматыўнае прававое, навукова-метадычнае і інфармацыйнае забеспячэнне адукацыйнага працэсу на І ступені агульнай сярэдняй адукацыі ў 2019/2020 навучальным годзе

1.2.           Кантроль як сродак атрымання дакладнай інфармацыі пра вынікі вучэбнай дзейнасці вучняў на розных этапах навучання

1.3.           Арганізацыя і змест метадычнай работы з настаўнікамі пачатковых класаў у 2019/2020 навучальным годзе з улікам аналізу вынікаў папярэдняга навучальнага года

1.4.           Абмеркаванне і выбар тэм па самаадукацыі

1.5.           Агляд навінак метадычнай літаратуры і перыядычных выданняў

 

 

 

Сіротка І.Э.

 

 

Крылова М.І.

 

Сіротка І.Э.

 

 

Настаўнікі-прадметнікі

6

Лістапад

“Раэлізацыя кампетэнтнаснага падыходу ў працэсе навучання на І ступені агульнай сярэдняй адукацыі ва ўмовах абнаўлення зместу пачатковай адукацыі”

1.1.           Шляхі ўдасканалення прадметна-метадычных кампетэнцый настаўнікаў пачатковых класаў

1.2.           Актывізацыя вучэбнай дзейнасці вучняў пачатковых класаў па авалоданні прадметнымі і метапрадметнымі кампетэнцыямі

2.1.           Праектаванне вучэбных заняткаў на І ступені агульнай сярэдняй адукацыі з улікам прадметнай спецыфікі

 

 

 

 

Крылова М.І.

 

Сіротка І.Э.

 

Настаўнікі-прадметнікі

7

Студзень

“Фарміраванне чытацкай граматнасці вучняў пачатковых класаў у працэсе рашэння практыка-арыентаваных задач”

1.1          Фарміраванне чытацкай граматнасці вучняў пачатковых класаў у працэсе рашэння практыка-арыентаваных задач

2.1.           Функцыянальныя магчымасці вучэбных дапаможнікаў для фарміравання кампетэнцый вучняў, забеспячэння адукацыйных вынікаў вучэбнай дзейнасці (з улікам прадметнай спецыфікі)

2.2.           Рэалізацыя ўнутрыпрадметных і міжпрадметных сувязей на вучэбных занятках як умова дасягнення прадметных і метапрадметных вынікаў навучання вучняў пачатковых класаў (з улікам прадметнай спецыфікі). Распрацоўка вучэбнага занятку

 

 

 

Сіротка І.Э.

 

Крылова М.І.

 

 

Настаўнікі-прадметнікі

8

Май

“Кантрольна-ацэначная дзейнасць педагога ва ўмовах рэалізацыі кампетэнтнаснага падыходу”

1.1.           Эфектыўнасць кантрольна-ацэначнай дзейнасці на ўроку як неабходная ўмова авалодання вучнямі пачатковых класаў ведамі, уменнямі, навыкамі, набыцця вопыту дзейнасці падчас іх прымянення (агульныя падыходы, з улікам прадметнай спецыфікі)

1.2.           Прыёмы арганізацыі самастойнай дамашняй работы вучняў пачатковых класаў (агульныя падыходы, з улікам прадметнай спецыфікі)

1.3.           Аналіз работы метадычнага аб’яднання за 2019/2020 навучальны год

2.1.           Выступленні настаўнікаў па тэмах самаадукацыі

 

 

Крылова М.І.

 

 

 

 

Сіротка І.Э.

 

 

Сіротка І.Э.

 

Настаўнікі-прадметнікі

МА класных кіраўнікоў

9

Жнівень

“Асаблівасці арганізацыі выхаваўчай, ідэалагічнай і сацыяльнай работы ва ўстанове адукацыі”

1.1.           Інструктыўна-метадычнае пісьмо “Асаблівасці арганізацыі выхаваўчай, ідэалагічнай і сацыяльнай работы ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі ў 2019/2020 навучальным годзе”

1.2.           Задачы школы, асноўныя накірункі выхаваўчай і ідэалагічнай работы ў 2019/2020 навучальным годзе

1.3.           Зацвярджэнне плана работы МА класных кіраўнікоў на 2019/2020 навучальны год

1.4.           Планаванне выхаваўчай работы ў класе і яе ўлік

1.5.           Папка класнага кіраўніка

 

 

 

Палаш С.М.

 

 

Палаш С.М.

 

Гутарава В.А.

 

Гутарава В.А.

Гутарава В.А.

10

Лістапад

“Інфармацыйная гадзіна як сродак грамадска-патрыятычнага выхавання”

1.1.           Паняцце інфармацыйнай гадзіны

1.2.           Рэалізацыя індырмацыйна-адукацыйнага праекта “Школа Актыўнага Грамадзяніна”

1.3.           Актывізацыі работы школьнага музейнага пакоя пры падрыхтоўцы і правядзенні інфармацыйных гадзін

1.4.           Абмен вопытам работы. Адкрытыя інфармацыйныя гадзіны па тэме грамадска-патрыятычнага выхавання

 

 

 

Сіротка І.Э.

Крукоўская Н.К.

 

Шуцько Т.В.

 

Класныя кіраўнікі

11

Люты

“Папулярызацыя фізкультуры і спорту сярод навучэнцаў як умова паспяховага фарміравання здаровага ладу жыцця”

1.1.           Выкарыстанне разнастайных падыходаў, формаў і метадаў работы па арганізацыі вольнага часу навучэнцаў

1.2.           Аб’яднанні па інтарэсах як важны этап развіцця здольнасцяў навучэнцаў

1.3.           Экскурсія як адзін з накірункаў работы ўстановы адукацыі пад знакам Года малой радзімы

2.1.           Прэзентацыя вопыту работы класных кіраўнікоў па тэме пасяджэння

 

 

Кротава К.Ю.

 

Панюшэнка Н.М.

 

Крукоўская Н.К.

 

Класныя кіраўнікі

 

 

свернуть

Методическое объединение учителей общественно-гуманитарного цикла

27.02.2019

26 лютага па тэме метадычнага аб’яднання настаўнікаў грамадска-гуманітарнага цыкла Наталля Канстанцінаўна запрасіла ў 5 клас на ўрок беларускай літаратуры “Ідэйна-мастацкі змест апавядання М.Лынькова “Васількі”.

свернуть

Неделя педагогического мастерства

25.02.2019

З 19 лютага па 23 лютага прайшоў тыдзень педагагічнага майстэрства настаўнікаў пачатковых класаў. Вучні з задавальненнем удзельнічалі ў віктарынах “Вяселая матэматыка”, “Па экалагічных сцежках”, “У краіне казак”,  у матэматычнай гульні “Турнір кемлівых”. Вучні 1 класа здзейснілі падарожжа “У царства жывой прыроды”, першакласнікі даведаліся шмат цікавага пра жыццё экзатычных жывёл. Вучні другога класа прынялі ўдзел у інтэлектуальнай гульні “Крос-пытанне”, падчас якой спаборнічалі на лепшага эрудыта, самага кемлівага. Трэццякласнікі правялі музычны конкурс “Кароль караоке”. Вучні мелі магчымасць праявіць свае музычныя здольнасці, кожнаму хацелася стаць “каралём”.

свернуть

Заседание методического объединения учителей общественно-гуманитарного цикла

28.11.2018

У межах пасяджэння метадычнага аб’яднання настаўнікаў грамадска-гуманітарнага цыкла быў праведзены ўрок рускай літаратуры ў 5 класе па казцы С.Я.Маршака “Дванаццаць месяцаў”. Настаўніца рускай літаратуры Сушкевіч І.М. так спланавала ўрок, што дзеці ўвесь час былі ў дзейнасці: рыхтавалі пытанні да твора,  чыталі выразна твор па ролях,  рыхтавалі інсцыніроўкі па эпізодах, праводзілі экскурс па ўласных малюнках. І вучні і настаўніца былі задаволены сумеснай працай.

 

свернуть

Заседание методического объединения классных руководителей

24.11.2018

23 лістапада адбылося пасяджэнне метадычнага аб’яднання класных кіраўнікоў па тэме “Выхаванне прававой свядомасці, прававой культуры – неад’емны працэс прававога выхавання”, удзельнікам якога прадставілася магчымасць не толькі паглыбіць свае тэарытычныя веды па тэме, але і наведаць дзелавую гульню ў 9 класе “Правы і абавязкі”. Класны кіраўнік Ганна Алегаўна разам в вучнямі прадэманстравала разнастайнасць форм работы па дадзенай тэматыцы. Усе ўдзельнікі мерапрыемства засталіся пад добрым уражаннем і атрымалі шмат карыснай інфармацыі.

свернуть

Методическое объединение учителей общественно-гуманитарного цикла

16.11.2018

15 лістапада адбылося пасяджэнне МА настаўнікаў грамадска-гуманітарнага цыкла, на якім была разгледжана тэма “Фарміраванне ў вучняў сацыяльных і асобасна значымых якасцей праз вывучэнне прадметаў гуманітарнага цыкла”.  Гутарава В.А. прааналізавала сучасныя падыходы да фарміравання ў вучняў сацыяльных і асобасна значымых якасцей. Гацман С.М. прапанавала найбольш эфектыўныя, на яе думку,  шляхі дасягнення выхаваўчых мэт на ўроках.  Крукоўская Н.К. падзялілася ўласнымі напрацоўкамі па арганізацыі пазаўрочнай дзейнасці з мэтай фарміравання сацыяльных і асобасна значымых якасцей.

свернуть

Неделя белорусского языка и литературы

28.02.2018

21 лютага ў школе стартаваў тыдзень беларускай мовы і літаратуры. Міжнародны дзень роднай мовы пачаўся акцыяй “Маё любімае беларускае слова”, у якой прынялі ўдзел вучні і настаўнікі ўстановы адукацыі. Найбольш папулярнымі з’яўляюцца словы: Радзіма, дзякуй, калі ласка, суніцы… На працягу дня ў школе гучала беларуская музыка, вучні пачатковых класаў глядзелі мультыплікацыйныя фільмы на роднай мове.

У рамках тыдня з вучнямі праведзены шэраг пазакласных мерапрыемстваў. Вучні 9 класа сталі ўдзельнікамі гульні-віктарыны “Мая Радзіма – Беларусь”. Васьмікласнікі праявілі сябе ў конкурснай праграме “Квітней, родная мова”. А пяцікласнікі зазірнулі ў чароўны куфэрак. Кемлівасць, артыстызм прадэманстравалі вучні сёмага класа на алімпійскіх гульнях па беларускай мове “Ведай роднае слова!”.

Да 100-годдзя Узброеных Сіл краіны вучні наведалі ў школьнай бібліятэцы тэматычную выставу, з раздзеламі якой іх пазнаёміла вучаніца 9 класа Рагозік Лізавета. Найбольш вучняў зацікавілі раздзелы “Афганістан: боль, слёзы, памяць..”, “Служым Радзіме сваёй”, “Салдаты Перамогі”.

свернуть